WWW.LIOLISHOP.LT EL. PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 1. www.liolishop.lt internetinės parduotuvės (toliau – parduotuvė) taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.liolishop.lt parduotuvėje. Internetinė parduotuvė www.liolishop.lt priklauso MB „Lioli lioli“, įm. kodas 304524875, adresas Kauno g. 56, Jonava.

1.2. www.liolishop.lt turi teisę koreguoti parduotuvės taisykles. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo liolishop.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu www.liolishop.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.

1.4. www.liolishop.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

II. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Klientui pageidaujant gauti parduotuvės informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2.2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai liolishop.lt svetainėje skirti:
• užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą;
• užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą;
• priminti apie patikusias prekes;
• rinkti puslapio lankymo statistiką.

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

2.3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, el.paštas ir/ar paštomato adresas, kiti pristatymui būtini duomenys (kur yra įėjimas, kodai, rakinami vartai ir pan.).

Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. www.liolishop.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.4. Klientas, užsiregistruodamas parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, www.liolishop.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.5. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant  parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

2.6. www.liolishop.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo ir pridėjimo į krepšelį pagrindu suformuojamas pageidaujamas prekių krepšelis.

3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją (kur yra įėjimas, kodai, rakinami vartai ir pan.), kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. liolishop.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti atsiskaitymo parduotuvėje būdą.

3.4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą liolishop.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.liolishop.lt parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas parduotuvės administratoriams. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna www.liolishop.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir www.liolishop.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai gaunamas Kliento mokėjimas.

3.6. Klientui pateikus užsakymą, liolishop.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

3.7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas liolishop.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.9. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline Lietuvių kalba.

IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės parduotuvėje.

4.2. www.liolishop.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

4.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4.4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine Lietuvos valiuta su PVM.

4.5. www.liolishop.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu info@liolishop.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl www.liolishop.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. www.liolishop.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus. Trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

4.6. www.liolishop.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

4.6.1. tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, liolishop.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos;

4.6.2. www.liolishop.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus;

4.6.3. www.liolishop.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. www.liolishop.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame www.liolishop.lt;

4.6.4. www.liolishop.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus;

4.6.5. tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, www.liolishop.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus;

4.6.6. prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes www.liolishop.lt parduotuvėje nurodytų vienu iš būdų naudodamasis savo banku internete.

5.2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik www.liolishop.lt gavus apmokėjimą už prekes.

VI. PREKIŲ GAMYBA IR GRĄŽINIMAS

6.1. Dalis www.liolishop.lt prekių yra gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą ir pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms.

6.2. www.liolishop.lt įsipareigoja pagaminti prekes per 1-5 darbo dienas, jeigu prie prekės aprašymo nenurodyta kitaip.

6.3. Klientui nesuteikiama galimybė pakeisti pagal asmeninį pasirinkimą ar nurodymą parduotas prekes kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

6.4. Remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738. Šių taisyklių 17 punktu žemiau nurodytos prekės nėra keičiamos ar grąžinamos:

6.4.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

6.4.2. kūdikių drabužėliai;

6.4.3. siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

6.4.4. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

6.4.5. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis ir kitos prekės nurodytos Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Parduotuvė pristato prekes į bet kurią pasaulio vietą.

7.2. Prekių siuntimo išlaidos automatiškai yra įrašomos į sąskaitą.

7.3. www.liolishop.lt įsipareigoja pagamintas prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 20 darbo dienų priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai www.liolishop.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, www.liolishop.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.4. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.

7.5. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti www.liolishop.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Prekės, užsakytos www.liolishop.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Pristatymas“). Prekės pristatomos užsakyme nurodytu laiku. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el. paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).

7.7. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos www.liolishop.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, www.liolishop.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

7.8. Klientas privalo nedelsiant informuoti www.liolishop.lt elektroniniu paštu visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, www.liolishop.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

7.9. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.10. Pristatymo būdai ir kainos:

7.10.1. Registruotu paštu – 3 Eur;

7.10.2. DPD kurjeris į namus – 5 Eur;

7.10.3. DPD pickup paštomatas – 2,60 Eur;

7.10.4. OMNIVA paštomatas – 2,90 Eur;

7.10.5. Nemokamas atsiėmimas LioLi-LioLi buveinėje (Kauno g.56, Jonava) – NEMOKAMAI;

7.10.6. Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 11,6 Eur (siunčiant DPD); siunčiant Lietuvos paštu ar DPD Pickup paštomatu – papildomi mokesčiai netaikomi.

7.10.7. Pristatymas ES šalyse – REGISTRUOTU PAŠTU – 6,90 Eur,

7.10.8. Pristatymas į visą likusį pasaulį – 9,00 Eur.

7.10.9. Pristatymas Lietuvoje – perkant virš 100 Eur – pristatymas NEMOKAMAS.

VIII. KITOS NUOSTATOS

8.1. Visi pranešimai www.liolishop.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@liolishop.lt.

8.2. Sutartis tarp Kliento ir www.liolishop.lt sudaroma ir vykdoma valstybine Lietuvių kalba.

8.3. Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į MB „Lioli lioli“ elektroniniu paštu info@liolishop.lt.

X